Snelle en efficiënte hulp

Wij bundelen kennis en kunde die aanwezig is bij de drie organisaties in Samen Deskundig.

Heeft je kind te maken met complexe psychische, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen? Dan kun je bij Samen Deskundig rekenen op specialistische begeleiding en behandeling op maat. We zetten hulp snel en effectief in.

Ondersteuning vanuit Samen Deskundig

De ondersteuning van Samen Deskundig is erop gericht om je kind op weg te helpen naar een zelfstandig leven. We werken aan blijvende oplossingen. Dit doen we onder andere door een veilige en rustige situatie te creëren. We kijken samen met jou als ouder wat nodig is en bieden maatwerk oplossingen. En we maken gebruik van de kennis en kunde die aanwezig is bij de drie organisaties in Samen Deskundig.

Vormen van ondersteuning

Samen Deskundig biedt een breed scala aan ondersteuning en behandeling. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Diagnostiek;
  • Ondersteuning bij gezinnen met kinderen die meerdere problemen ervaren in het opvoeden en opgroeien. Hoofddoel is dat kinderen veilig en stabiel thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen.
  • Behandelingen, zoals speltherapie en psychomotorische therapie;
  • Specialistische behandeling bij psychische of psychiatrische aandoeningen;
  • Ondersteuning in het onderwijs;
  • Orthopedagogische begeleiding, dagbesteding en behandeling op een kinderdagcentrum.

Hoe regel ik jeugdhulp voor mijn kind?

Vaak ben je al in gesprek met een jeugdprofessional over ondersteuning voor je kind. Is dat nog niet het geval, dan kun je met je hulpvraag terecht bij de gemeente waar je woont.

De gemeenten in West-Brabant werken voor de zogenoemde ‘hoogcomplexe jeugdzorg’ samen met enkele zorgcombinaties. Samen Deskundig is één van die zorgcombinaties. Jij of je of je verwijzer kan je kind aanmelden via telefoon 088-259 7600 of e-mail info@zorgcombinatiesamendeskundig.nl

Hoe regel ik jeugdhulp voor mijn kind?

De aanmelding nemen we vervolgens mee in het wekelijkse overleg van Samen Deskundig. Daarin bekijken de drie organisaties SDW, GGZ WNB en de GezinsManager wie regievoerder en contactpersoon voor jou en je kind wordt. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op om de ondersteuning in gang te kunnen zetten.

Stuur een e-mail