Samen sterker

Maximaal resultaat bij hulpvragen in de hoogcomplexe jeugdhulp.

Samenwerkingspartners

In de zorgcombinatie Samen Deskundig werken drie zorgorganisaties samen: SDW, GGZ WNB en de GezinsManager. De drie organisaties hebben samen de expertise in huis om maximaal resultaat te leveren bij hulpvragen in de hoogcomplexe jeugdhulp.

Uitwisselen kennis en kunde

De drie organisaties wisselen kennis en kunde uit. Dat zorgt voor een sterke basis met brede deskundigheid. We zetten snel kwalitatief goede jeugdhulp in, waarbij de eigen kracht van de jongere of het gezin wordt verstevigd.

Elke partner heeft eigen expertise

De GezinsManager

De GezinsManager biedt als jeugdzorgaanbieder hulp op maat voor ouder, kind en professionals. Onze belofte is simpel: we creëren snel en daadkrachtig een leefbare gezinssituatie. In de aanpak van de GezinsManager staat het kind altijd centraal.

degezinsmanager.nl

GGZ WNB

GGZ WNB is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg in de regio Westelijk Noord-Brabant en Tholen. Doel is om cliënten (weer) zo optimaal mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

ggzwnb.nl

SDW

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. SDW wil dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen leven zoals zij dat willen.

sdw.nl

Praktijk Memo

Samen Deskundig werkt nauw samen met onderaannemer Praktijk Memo. Praktijk Memo behandelt kinderen en jongeren bij wie er vragen of problemen zijn rondom het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling. De expertise en het zorgaanbod van Praktijk Memo is aanvullend op wat de partners in Samen Deskundig bieden. Praktijk Memo, SDW, GGZ WNB en de GezinsManager werken ook samen in het samenwerkingsverband JOOST (Jeugdzorg Oosterschelderegio).